Kwaliteit

Informatie voor patiënten over de

KWALiteitsIndicatoren Eerstelijns FYsiotherapie (Kwaliefy)

U kunt de kwaliteit van uw fysiotherapeut verbeteren!

 

U bent in behandeling (geweest) bij een praktijk die meedoet aan het project Kwaliefy (KWALiteitsIndicatoren Eerstelijns FYsiotherapie)

Wat houdt het project in?

Overheid, zorgverzekeraars, fysiotherapeuten en patiënten willen inzicht in de kwaliteit van de(organisatie van de) zorg. Met dit doel is Kwaliefy, een gezamenlijk project van 7 belanghebbende partijen in 2008 gestart. In het project wordt informatie verzameld op drie hoofdonderdelen: praktijkorganisatie, ervaringen van patiënten en het fysiotherapeutisch handelen. In totaal worden 20 aspecten op kwaliteit  beoordeeld. Dit zijn kwaliteitsindicatoren, waarvan de scores openbaar zijn. Met de resultaten kunnen de praktijk en de fysiotherapeuten verbeteringen doorvoeren.

Als patiënt kunt u straks met deze informatie de keuze voor een fysiotherapeut of praktijk bepalen.

Patiëntervaringen

Voor de kwaliteit van de fysiotherapie is het belangrijk dat ervaringen van patiënten zichtbaar zijn. Uw fysiotherapeut kan u vragen om een vragenlijst over patiëntervaringen in te vullen. Uw mening wordt op prijs gesteld! Voorbeelden van onderwerpen zijn de bereikbaarheid, de ontvangen informatie, de bejegening en de resultaten van de behandeling. Voor het invullen van de vragenlijst krijgt u een persoonlijke inlogcode voor de website www.kwaliefy.nl met een korte instructie. Hiermee kunt u de vragenlijst anoniem invullen.

Fysiotherapeutisch handelen

Gegevens over het fysiotherapeutisch handelen tijdens uw behandeling worden vanuit het digitale dossier automatisch verstuurd. Het gaat om anonieme gegevens over klachten, onderzoek, diagnose, behandelplan, evaluatie en aanpassing van de behandeling.

Bezwaar?

Nogmaals, het is van belang te weten dat de persoons- en behandelgegevens nooit tot u te herleiden zijn. Bent u desondanks van mening dat uw dossiergegevens niet mogen worden gebruikt, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw fysiotherapeut. Deze zorgt er voor dat uw dossiergegevens niet meegaan.

Vragen?

Wanneer u vragen hebt over de vragenlijst of over het project kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut of bellen naar de helpdesk: 033-4672929 (keuze 4)