Welkom

Praktijk voor fysio- en manueel therapie Meeusen

Maatregelen in onze praktijk met betrekking
tot het Coronavirus

Ten gevolge van de COVID-19 crisis zijn wij genoodzaakt de praktijk te
sluiten voorlopig tot 6 april 2020. Door de aangescherpte
maatregelen rondom het Coronavirus kunnen de meeste
fysiotherapie behandelingen geen doorgang vinden. De therapeut
mag geen fysiek contact hebben.
Behandeling kan tot nader order uitsluitend plaatsvinden wanneer
uitstel van behandeling lijdt tot (onherstelbare) schade of in het geval
van postoperatieve trajecten die directe fysiotherapeutische zorg
behoeven. In dat geval kan onder voorwaarden behandeld worden.
Onder die voorwaarden wordt onder andere verstaan dat er geen
sprake is van:
Verhoging en koorts
Hoesten, kuchen of niezen
Keelpijn
Benauwdheid
Zich ziek voelen
Voor vragen of adviezen kunt u natuurlijk telefonisch bij de praktijk
terecht. Mogelijk kunnen we dan uw klacht in kaart brengen en een
beweegadvies geven en/of een oefenschema per mail aan u sturen.
Uiteraard kunt u uw vragen ook per mail aan ons sturen.

Seevank 198
1161 RV Zwanenburg
Telefoon: 020-4973387
Fax: 020-4972278
Mobiel voor spoedgevallen: 06 52027788 (Ilse)
contact@fysiotherapie-meeusen.nl

Aanwezig in de praktijk

Aangesloten bij: