Huisregels

In de praktijk zijn vaak meerdere cliënten tegelijk aanwezig. De huisregels zijn opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.

Doel van de huisregels: om zowel voor de cliënten, bezoekers als voor de werknemers  een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden. Cliënten dienen zich volgens algemeen geldende (fatsoen)normen en waarden te gedragen; De praktijk behoudt zich het voorrecht om personen die aanstootgevend gedrag ventileren uit het pand te verwijderen; Indien u een jas of andere persoonlijke eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat ,let u er dan op dat u er geen waardevolle spullen in achterlaat,

 De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan (persoonlijke) eigendommen in en rond het pand(auto, fiets etc). Wilt u zo vriendelijk zijn bij gebrek aan zitruimte in hal plaats te maken voor minder valide cliënten. Graag ook de gelezen lectuur, speelgoed na gebruik terugplaatsen als u de wachtruimte verlaat

 Bij calamiteiten de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer etc.) op volgen. Indien u een klacht heeft over uw behandeling of uw behandelend fysiotherapeut  maken wij u erop attent dat de praktijk is aangesloten bij het KNGF en dat de praktijk deelneemt aan de klachtenregeling van het KNGF

Zwanenburg, 01-01-2009

E.E. Meeusen-Lubach

Praktijkhouder