Sport en beweging

GEZONDER en FITTER
door meer bewegen!!!

Vindt u de stap naar de sportschool ook zo groot en wilt u toch iets aan uw conditie doen??

Dit is mogelijk bij uw eigen fysiotherapeut!!

Wij bieden u:   
– kleine groepen
– deskundige begeleiding door een fysiotherapeut (ook overdag)
– trainingsuren en -groepen in overleg
– ook inschrijven met uw eigen groep

VOORWAARDEN EN TARIEVEN PER 1 OKTOBER  2010

1.Voor de indeling in een trainingsgroep dient u een entreetest te doen en een vragen lijst in te vullen.

2.De entreetest houdt in:
* Een intakegesprek met een fysiotherapeut
* Kennismaking met de trainingsruimte en-apparatuur
* Div. tests waaronder cardiotest, krachttests en algemene gezondheidstest
* Nabespreken en opstellen van het persoonlijke trainingsschema

Kosten 10 euro, start u met een trainingsprogramma bij ons dan worden de kosten in mindering gebracht van uw 1e betaling.

3.Alle abonnementen gaan in op de eerste dag van de maand.

Indien u halverwege de maand instapt wordt een evenredig bedrag in rekening gebracht.

4.U wordt verzocht om het abonnementsgeld in het begin van de maand te betalen.

U kunt dat uiterlijk de 5e van de maand aan ons overmaken of contant voldoen.

5.U oefent in principe op vaste tijden.

De groepsindeling wordt door de fysiotherapeut vastgesteld. Uiteraard wordt er rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren.

Wijziging van groep in overleg met de fysiotherapeut. De fysiotherapeut houdt zich het recht voor tussentijdse groepen op te heffen of trainingstijden wijzigen, dit natuurlijk altijd in overleg.

6.Trainingen die tenminste 1 week van te voren zijn afgezegd en trainingen die wegens reguliere feestdagen niet doorgaan kunnen, indien plaats beschikbaar en in overleg, ingehaald worden in een andere groep.

7.Opzeggen of wijzigen
van uw abonnement dient minimaal 2 weken voor het einde van de lopende
abonnementsperiode en uitsluitend schriftelijk te geschieden.

8.Per kalenderjaar kan eenmalig een lopend abonnement voor de duur van 1 kalendermaand worden opgeschort. U betaald die maand geen abonnementsgeld en kan die maand niet
trainen.

9. De trainingen duren 1 uur.

TARIEVEN

MAANDBEDRAG:
1x per week trainen          32.50 EURO

2x per week trainen          57.50 EURO

Voor meer informatie bel gerust 020-4973387